Jag har bestämt mig för att kunna erbjuda etiska stenar om du vill.

Diamanterna är utvunna i Australien och Kanada och slipas sedan i Indien.

Guldring, fairtrade

Varför bry sig om ädelstenarnas ursprung?

Både storskalig och småskalig ädelstensbrytning förknippas ofta med tungt och farligt kroppsarbete samt miljöförstöring. Småskalig gruvnäring är ofta den enda utvägen folk har för att försörja sig under den delen av året då jorden inte kan brukas. Det är ofta mycket fattiga människor och mycket av gruvdriften görs illegalt och i mycket ömtåliga ekosystem.Inte sällan utsätts arbetarna för tvångsarbete, och barnarbete är heller inte ovanligt. Lönen är ofta mycket låg eller baseras på vad man hittar, vilket ibland kan betyda inga pengar alls under långa perioder.

Arbetsmiljöerna är ofta farliga – gruvor kan rasa eller vattenfyllas – och är man inte noga med att varsamt leta efter ädelmetaller och ädelstenar är riskerna stora att miljön blir obrukbar för många generationer framåt. Gifter letar sig ut i grundvattnet och förgiftar både människorna,djuren och naturen. Både vuxna och barn arbetar med att slipa ädelstenar och riskerar att dö en tidig och mycket plågsam död i stendammslunga om de inte har adekvat skyddsutrustning.

I vissa länder finansieras vapensmuggling och gerillakrig mot legitimt valda regeringar genom just ädelstensbrytning och handel med dessa ädelstenar. Brutala övergrepp sker på lokalbefolkningen som tvingas arbeta under slavliknande förhållanden. För att vara säker på att det inte förekommer någon form av övergrepp på vare sig människor eller natur behövs det en öppenhet inom de olika handelsleden. Det ska gå att spåra en ädelsten eller ädelmetall från gruva till konsument. Det är i dag så gott som omöjligt när det gäller ajoriteten av ädelstenar och ädelmetaller som används till smyckestillverkning.

De stora gruvföretagen måste idag anpassa sig till striktare arbets- och miljölagar när de är verksamma i demokratiska länder, t.ex i Australien och Canada. En del av dessa företag har dock en mycket solkig historia men har förstått att ett sätt att försöka rentvå sig är att marknadsföra sina nya projekt i dessa länder. Det finns idag ett antal små och stora företag som arbetar för att branschen ska bli mer transparent och driver dessa etiska frågor aktivt.

0