Inledning

Diamanter bildas vanligtvis ungefär 20 mil under jorden där grundämnet kol utsätts för högt tryck och hög värme. Detta har sedan länge varit under moder jords ansvar men nuförtiden blir det allt vanligare med odlade diamanter.

Historia

Odlade diamanter, så kallade labdiamanter eller tillverkade diamanter är diamanter som på tekniskt vis framställts. Att tillverka diamanter har under lång tid testats och många försök har misslyckats. Ett stort antal högtrycksanläggningar har tillverkats där man har försökt att pressa ihop kolatomer under högt tryck och hög värme. Detta har fungerat till viss del, exempelvis fungerar det inom industrin, tandläkaryrket och knivindustrin men kvalitén på de diamanterna har inte varit tillräckligt hög för att kunna användas inom smyckesindustrin. Nu har detta dock förändrats.

Produktion

Man kan idag odla diamanter väldigt framgångsrikt och resultatet blir mycket högklassigt med väldigt få inneslutningar och med hög kvalitet. Diamanterna tillverkas genom en HPHT-teknik som betyder ”high pressure, high temperature” där man helt enkelt stänger in en diamant, en metallskiva och kol i en högtryckskammare som hettas upp till 1600 grader. Kolatomerna kommer då att filtreras och byggs sedan på diamanten lager för lager tills kolet tagit slut. Att göra på detta sätt ger en otroligt hög kvalitet och endast ett professionellt mätinstrument kan avslöja att stenen är odlad. En odlad diamant består dock av exakt samma byggstenar som en traditionellt framtagen diamant.
Det enda som skiljer odlade diamanter från vanliga diamanter är att den ena är skapade av naturen och den andra av människan samt att kvaliteten är lättare att kontrollera under produktionens gång på odlade diamanter. Annars är de nästintill identiska och de båda kontrolleras och graderas efteråt av laboratorium så som GIA.

Ansvarsfullt

En fördel med odlade diamanter är att framställningen av dem kräver mindre av jordens naturresurser gentemot processen som vanliga diamanter kräver. Dessutom är framställningen oftast gjord med hållbarhet i åtanke då detta är ett relativt nytt sätt att arbeta så har fabrikerna fokuserat på energisnåla produktioner. Därmed passar detta dig som är miljömedveten och vill spara på jordens resurser.
Även ur en arbetsmiljösynpunkt har den odlade diamanten fördelar, då arbetet inte är lika farligt, smutsigt och hårt.

Vilket är bäst?

Svaret på det är individuellt och valet kring vilken diamant man skall välja är helt upp till dig som kund. Fördelarna är många med både odlade samt vanliga diamanter. Det som kan skilja dem åt är exklusiviteten att ha en diamant som är skapad av naturen, man kanske till och med uppskattar de defekter som en naturligt tillverkad diamant har eller så föredrar man en tillverkad diamant nästan utan några inneslutningar.

Pris

Den odlade diamanten är ca 30% billigare, den odlade kommer därmed bli tillgänglig för en större andel kunder.

0